Blog

Nezbytná součást tréninku je psychologická příprava. Základním cílem, je omezení vedlejších vlivů probíhající v mozku. Je nesmírně nutné "vyčištění hlavy", neboli uvolnění, relaxace apod. Hráč, který při tréninku myslí na něco, co nesouvisí s fotbalem se v tréninku nikdy nezlepší.