Sportovní organizace Rioso Blog RIOSO

Předzápasové rituály

13.12.2021
New Zealand Rugby Haka
New Zealand Rugby Haka

Naladění sportovce před zápasem může mít obrovský dopad na to, jak se mu v zápase bude dařit a nakolik bude schopen pomoci svému týmu k úspěchu i dosáhnout svých vlastních cílů v utkání.

Foster, Weigand & Baines (2006) ve své studii popisují, jak rituály předcházející sportovnímu výkonu mobilizují hráčovu motivaci, napomáhají koncentrace a pozitivně ovlivňují sebevědomí jedince. Že rituály přispívají k lepšímu výkonu potvrzují také Czech, Ploszay & Burke (2004) a mnoho dalších výzkumníků, kteří se tématu rituálů ve sportu věnovali (Lobmeyeer & Wasserman, 1986; Predebon & Docker, 1992).

Předzápasové či předvýkonové rituály mohou být klíčové pro ty, kterým pomáhá vnitřně oddělit svět na hřišti, a svět mimo něj. Rituál slouží jako jasná pevná linie mezi těmito dvěma duševními kontexty, a tedy i dvěma odlišnými nastaveními mysli. V průběhu zápasu, například před přímým kopem nebo penaltou, zajetý rituál upoutá pozornost hráče na jeho "úkol" v danou chvíli, a pomůže mu opět oddělit předchozí dění v zápase ve smyslu "Co bylo, to bylo. Teď se plně soustředím na svůj aktuální úkol."

Správně provedený a zajetý rituál dokáže snížit míru stresových hormonů, zejména kortizolu, adrenalinu a noradrenalinu, které tělo v důsledku anticipačního stresu produkuje. Cohn, Rotella & Lloyd (1990) popisují, jak rituál napomáhá hráči kontrolovat míru vnitřního napětí, efektivně směřovat pozornost a nenechat se zahltit očekáváními, která na sebe hráč před důležitým zápasem či částí zápasu klade, a která jej jinak mohou ve výkonu limitovat.

Rituálem může být krátká modlitba, ponožky, které se nosí pouze a jen na zápas, specifické podání ruky, které praktikuje se spoluhráčem pouze a jedině před zápasem nebo oblíbená písnička, která musí v uších před nástupem na hřiště zaznít. Může to být ale také specifická snídaně, která je odlišná od těch běžných, a kterou hráč snídá pouze vždy v den zápasu. Přípravou takové speciální snídaně můžete svému malému hráči s tvorbou rituálu pomoci. Postupně si na něj zvykne, a přítomnost rituálu mu může v zápasový den dodat pocit, že vše je v pořádku a je připraven podat maximální výkon.

Co si z toho odnést? Pokud s vámi hráč ve vaší domácnosti ráno před zápasem či turnajem nekomunikuje jako obvykle nebo je třeba popudlivější než jindy, mohou být tyto projevy součástí jeho vnitřní předzápasové přípravy. Na výkon se připravujeme každý jinak a stejně tak máme každý svůj vlastní způsob práce s vlastní pozorností a schopností jejího směřování tam, kde z toho při zápase budeme benefitovat. Buďme k našim ať už malým či velkým sportovcům ohleduplní a respektujme jejich osobní přístup.

Pokud chceme svým dětem s přípravou na zápas pomoci, můžeme spolu s nimi vytvořit rituál, se kterým postupně začnou počítat a těšit se na něj. Může to být zmíněná společná snídaně, společný ranní rozběh nebo zahrání oblíbené písničky cestou na zápas. Pokud tento rituál zapojíme do předzápasové rutiny a zkomunikujeme s naším dítětem důvod, proč tak činíme, můžeme mu pomoci vstupovat do zápasu s vědomím, že díky správné přípravě před zápasem vše dopadne tak, jak má.


Autor článku: Mgr. Marek Katrňák (sportovní psycholog)
Zdroje:
Bonk, D. N. (2020). Athletes' Perceptions of Pre-Game Rituals in Open-Skill Sports (Doctoral

dissertation, University of Toronto (Canada)).

Cohn, Rotella & Lloyd (1990) Cohn PJ, Rotella RJ, Lloyd JW. Effects of a cognitive-behavioral intervention on the preshot routine and performance in golf. The Sport Psychologist. 1990;4:33-47.

Czech, Ploszay & Burke (2004) Czech DR, Ploszay AJ, Burke KL. An examination of the maintenance of preshot routines in basketball free throw shooting. Journal of Sport Behavior.

Durham, S. N. (2016). Influential factors in the relationship between team pregame rituals and perceived athletic performance: A test of Durkheimian theory (Doctoral dissertation, Morgan State University).

Eyanson, J. C. (2018). The Experiences of Football Coaches and Pregame Rituals (Doctoral dissertation, Capella University).

Foster, Weigand & Baines (2006) Foster DJ, Weigand DA, Baines D. The effect of removing superstitious behavior and introducing a pre-performance routine on basketball free-throw performance. Journal of Applied Sport Psychology. 2006;18(2):167-171.

Hobson, N. M., Bonk, D., & Inzlicht, M. (2017). Rituals decrease the neural response to performance failure. PeerJ, 5, e3363.

Predebon & Docker (1992) Predebon J, Docker SB. Free-throw shooting performance as a function of preshot routines. Perceptual and Motor Skills. 1992;75(1):167-171.

Blog RIOSO
Sportovní organizace Rioso